Otoplastie

Otoplastiek, oorchirurgie in Ukkel, Brussel

The image in the mirror

INTRODUCTIE

Wat is otoplastiek?

Vanaf het begin wordt het kind bespot door zijn klasgenoten, waardoor ouders en kind besluiten om een chirurg te raadplegen.

Gezien de groei van hetpaviljoen is de minimumleeftijd voor tussenkomst ongeveer 7 jaar. Een voorgeschiedenis van acute otitis media is geen contra-indicatie voor interventie. Soms ook ouders aarzelend, het is het kind dat de volwassenheid of de volwassen leeftijd heeft bereikt en zelf de beslissing zal nemen.

Deprominente oren zijn lange tijd het onderwerp geweest van chirurgische correcties. Deze interventies evolueerden als het begrip van de vervorming en de krachten die werden uitgeoefend op kraakbeen, waardoor op dit moment optimale en natuurlijke resultaten mogelijk zijn.

Er zijn drie varianten van losse oren:

– Vlag van normale structuur, maar te ver van de schedel.

– Te veel ontwikkeling van het holle deel van het oor (schelp).

– Abnormale ontwikkeling en rimpelvorming van de omtrek van het oor (anthelix).

Het klinisch onderzoek maakt het mogelijk om de kraakbeenachtige veren, de kwaliteit van de huid, het globale of beperkte karakter van de onthechting en een mogelijke asymmetrie tussen de twee oren te analyseren.

The operation isperformed under local anaesthesia …

De procedure wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie, in aanwezigheid van een anesthesist. Er is geen ziekenhuisopname vereist.

Bij het kleine kind wordt soms algemene anesthesie geadviseerd.

De incisie wordt gemaakt op het achterste oppervlak van het paviljoen in de buurt van de posterieure atriale vouw, waardoor het litteken volledig kan worden verborgen.

Een pleisterverband dressing en een compressieband worden aan het einde van de procedure geplaatst. De volgende dag wordt het opnieuw gedaan, of zal het worden beperkt tot het dragen van een hoofdband die dag en nacht gedurende 10 dagen breed is, gebruikt om het oor te beschermen en om de zwelling sneller te verminderen.

Het wordt opnieuw gedurende drie weken ’s nachts (vooral bij kinderen) gedragen. Het dragen van een bril is toegestaan, zolang de frames niet op het litteken rusten. Shampoo is de dag na de operatie toegestaan. Contact sporten (judo, hockey …) zijn gecontra-indiceerd de 3 maanden na de interventie, evenals zwemmen en zwemmen zonder dop.

BIJWERKINGEN

– Normale zwelling gedurende één tot twee weken.

– Hematoom: zeldzaam en gelokaliseerd, waarvoor eenvoudigweg evacuatie vereist is.

– Infectie: meestal door een verwaarloosd hematoom.

– De vlag van het oor blijft meestal enkele weken gevoelig.

COMPLICATIES

– Keloids-littekens (dik): zeldzaam, maar verschijnen soms enkele maanden na de procedure.

– Opening van het litteken, zelfs necrose (meestal in een verwaarloosde, infectieuze context), zijn uiterst zeldzaam, maar vereisen een herstel van het litteken.

RESULTATEN

Het resultaat verschijnt binnen 15 dagen na de procedure, met het verdwijnen van de zwelling.Zelfs als een perfecte symmetrie het doel is, is een discrete asymmetrie altijd mogelijk, vaak aanwezig vóór de interventie.
Een kleine correctie is altijd mogelijk, indien nodig.Deze procedure vormt geen risico voor het gehoor, omdat het alleen het buitenste deel van het oor beïnvloedt.
+32 2 374 96 96