Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken

|  Franšais  |  English  |


 Neuscorrectie (rhinoplastiek)
________________________


Een fijne neus maakt het grote verschil

__________ INLEIDING __________


Een scheve neus, een neus die te groot of te klein is ... Geen wonder dat de rhinoplastiek één van de meest gevraagde schoonheidsoperaties is. Nog meer dan bij andere ingrepen het geval is, moet het resultaat ... esthetisch perfect zijn.
Het resultaat ... staat immers op je gezicht te lezen.
 

De patiënt en de chirurg moeten overleggen wat de patiënt precies wenst, wat technisch haalbaar is voor de chirurg en wat de aangewezen oplossing is vanuit esthetisch standpunt.


  Wat is rhinoplastiek ?

Men moet een onderscheid maken tussen de functionele rhinoplastiek en de corrigerende rhinoplastiek. In het eerste geval is het de bedoeling om het tussenschot van de neus te corrigeren, zodat de patiënt beter kan ademhalen. In het andere geval streeft men naar het veranderen van de morfologie van de neus, ofwel ter hoogte van het neusbeen, ofwel ter hoogte van het beweegbare kraakbeen onderaan.

 

Op deze manier kan men de vorm van de neus corrigeren, kan men hem korter maken of kan men hem kleiner maken in de hoogte en in de breedte, door in te grijpen op de twee structuren van de neus: het benige gedeelte en het kraakbeen.
__________ Pre-operatieve consultatie __________


Het is essentieel dat men goed het doel omschrijft dat men door middel van de rhinoplastiek nastreeft. De patiënt moet precies uitdrukken welke verandering hij wenst.

 
Het gelaat bestaat inderdaad uit delen die onderling afhankelijk zijn. Wanneer men de neus wijzigt, dan wijzigt men ook de blik, de visuele indruk die de bovenlip en vooral de kin maakt in verhouding tot de structuur van het gelaat in zijn geheel.


De aard van de huid speelt ook een rol in het eindresultaat van een neuscorrectie. Een dikke, vette huid laat niet het allerfijnste werk toe, zeker niet ter hoogte van de neuspunt. Een andere beperking waarmee de rhinoplastiek wordt geconfronteerd, zijn erg grote neusgaten.

In bijna alle gevallen worden de littekens verborgen onder de rand van de neus of in de neus zelf.

 

Het is absoluut noodzakelijk om met foto's of tekeningen te werken. Hierdoor kan men analyseren en simuleren, met name wat betreft het neusprofiel, en kan men zich het beoogde resultaat voorstellen. Frontale simulaties zijn jammer genoeg minder precies.

 
Men moet voorzichtig zijn met computersimulaties. Deze geven immers niet precies het uiteindelijke resultaat weer. Wat er ook van zij, een simulatie is nodig indien U het resultaat bij benadering kunt inschatten en U echt een chirurgische ingreep op maat wil hebben.

 
Deze ingreep zal hoe dan ook voor een belangrijke verandering van het gelaat zorgen en zal leiden tot een nieuwe harmonie van het gelaat. Het is van belang dat men hiermee rekening houdt.  
__________ De ingreep __________


De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, in het bijzijn van een anesthesist.

 

Afhankelijk van de vereiste aanpassingen, duurt de ingreep één tot twee uren.

Een verblijf in het ziekenhuis is niet nodig.      
__________ Gevolgen van de operatie __________


Kleine bloedingen zijn mogelijk gedurende 24 à 48 uren.

 
De hechtingspunten moeten niet worden verwijderd, vermits de draadjes in de neus resorbeerbaar zijn.

De ingreep veroorzaakt geen pijn, maar gedurende een maand blijft de neus wel gevoelig. Daarom is het ook belangrijk om schokken en traumatiserende bewegingen te vermijden (zoals contactsporten, krachtig z'n neus snuiten enz.), alsook het dragen van een zware bril.

 

Wanneer de vorm van de neus wordt gewijzigd, moet er gedurende 7 dagen een neusverband (of steristrip, of een klein plastic- of plaasterplaatje) op zijn plaats blijven. Het tijdstip waarop men zijn sociaal en professioneel leven kan hernemen, hangt af van de duur van dit uitwendige verband en van het optreden van onderhuidse bloeduitstortingen ter hoogte van de oogleden en de wang, wat op zijn beurt verschilt van persoon tot persoon.

 
Ter hoogte van het verband kunnen er kleine puistjes optreden. Deze kunnen - indien nodig - worden behandeld door het plaatselijk toedienen van een zalf.
 
__________ Verwikkelingen __________


Bij het betasten voelt men soms kleine oneffenheden, die van buiten echter niet zichtbaar zijn.

 
Bij personen met grijs-paarse kringen om de ogen kan tijdelijk de indruk ontstaan dat dit fenomeen verergerd is. In dit geval moet men dit deel van het gelaat gedurende enkele maanden extra beschermen tegen de zon.

Een ontregeling van de geur, dikwijls van voorbijgaande aard is mogelijk maar uitzonderlijk.

 

Gelet op de inwendige littekenvorming, en zelfs bij een uitstekend eerste resultaat, is het in zeer uitzonderlijke gevallen nodig om een kleine correctie uit te voeren.

 
Soms kunnen er erythemata (kleine plaatselijke roodheid) of telangiëctasiën (uitzetting van de kleine bloedvaten, waardoor deze zichtbaar worden onder de huid) optreden, met name dan wanneer er een re-inclusie van het kraakbeen is). Mochten ze niet vanzelf weggaan, dan zal een kleine laserbehandeling ze wel doen verdwijnen.
 
__________ Ontwikkeling __________


Er kunnen soms kleine wijzigingen optreden in de neuslijn. Deze zijn echter van voorbijgaande aard.

 

En nog langer duurt het vooraleer de neuspunt weer soepel is.

Het oedeem veroorzaakt een klaarblijkelijke verbreding van de neus, dewelke pas na een langere periode zal verdwijnen. Het duurt 6 maanden vooraleer de neus zijn definitieve vorm krijgt, vooral wat betreft de versmalling van de neuspunt.   De definitieve balans zal na een jaar kunnen gemaakt worden.Wenst u informatie die uw specifiek geval aanbelangt?
Kom dan op consultatie bij ons.


Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken