Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken

|  Franšais  |  English  |


Inleiding

Principe

Ontwikkeling

Aanwijzingen

Voordelen

Bijwerkingen

Stappen

Resultaten

Besluit

 Het gesplitste hyperproteïne-dieet
____________________________

Vermageren zonder lijden ...
__________ INLEIDING __________


Overgewicht kan op tal van manieren worden behandeld: met een dieet, medisch of chirurgisch. Maar vermageren blijft al bij al moeilijk, en velen die het hebben geprobeerd, zijn er niet in geslaag.

 
De voeding van de gemiddelde Belg bevat teveel vet en teveel suiker. Ze is samengesteld uit:

- 50 à 55 % gluciden (suikers)
- 30 à 35 % lipiden (vetstoffen)
- 12 à 14 % proteïden (proteïnes)

Het ideale dieet moet eenvoudig, snel, efficiënt en veilig zijn.

Het proteïnedieet is ontwikkeld in de Verenigde Staten van Amerika in de jaren zestig. In de loop der jaren hebben zeer veel mensen er baat bij gevonden. Sinds het begin zijn de kwaliteit en de samenstelling van de proteïnen voortdurend verbeterd, met name op het vlak van de samenstelling van de noodzakelijke aminozuren.
__________ PRINCIPE __________


Het hyperproteïnedieet stoelt op de aanvoer van uitsluitend proteïnen en op een bijna volledig verbod op suiker en vet. Dit leidt tot ketogenese en tot neoglucogenese, met andere woorden: een verandering van onze stofwisseling. Dit is te danken aan het verbranden van onze vetvoorraad en het leidt tot de productie van energie en van ketonische lichamen die een gevoel van verzadiging, en dus van hongerstilling, veroorzaken.

 

In onze gewone voeding zijn de proteïnen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, eieren, zuivelproducten) en van plantaardige oorsprong (vooral granen, peulvruchten en groenten). De proteïnen in de zakjes zijn in hoofdzaak afkomstig van melk, eieren en soja.

Met dit nieuwe voedingsevenwicht, dat Gesplitst Hyperproteïne-dieet heet, wordt de voorraad proteïnen van ons organisme, die het basiselement van onze celopbouw vormen, op peil gehouden. De proteïnepreparaten dekken immers ruimschoots onze behoeften. In tegenstelling tot bij gewone diëten neemt de spiermassa dus niet af. Het vermageren komt voort uit het wegsmelten van het lichaamsvet !
   
Terug naar menu__________ ONTWIKKELING __________


Het vermijden van gluciden en lipiden in onze voeding heeft de volgende effecten :
 
- op lipogenese: er wordt geen bijkomend lichaamsvet gevormd
- op lipolyse: het wegsmelten van het bestaande lichaamsvet wordt bevorderd
- op ketogenese: vanaf de derde dag al komen er ketonische lichamen vrij, die een gevoel van verzadiging teweegbrengen
- Binnen de 24 uur verdwijnen de suikerreserves van het organisme
- Dankzij de toevoer van proteïnen wordt de spiermassa gevrijwaard

Deze verschillende effecten leiden tot een snel en comfortabel gewichtsverlies.
__________ AANWIJZINGEN __________


- Zwaarlijvigheid en overgewicht
- Het voorkomen van de complicaties hiervan (cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, aderinsufficiëntie, ademhalingsstoornissen, apnee, artrose, enz.)
- Het verhelpen van aandoeningen van de stofwisseling zoals hyperinsulinisme en hypertriglyceridemie
- noodzaak tot snel gewichtsverlies (voorafgaand aan een chirurgische ingreep)
Terug naar menu
__________ VOORDELEN __________


- Een snelle afname van het lichaamsgewicht en de lichaamsomvang
- Enkel het lichaamsvet verdwijnt, de spiermassa blijft intact
- Geen hongergevoel (door het anorexigeen effect van de ketonische lichamen)
- Een gevoel van welbehagen (door het psychostimulerend effect van de ketonische lichamen)
- Bescherming van de huidtonus
- Gemakkelijk toepasbaar
- Soepelheid, doordat men kan terugkeren van de ene fase naar de andere
- Veiligheid: de methode gebeurt onder medisch toezicht, met een initieel onderzoek, vitaminesupplementen, enz.
__________ BIJWERKINGEN __________


- Slechte adem: deze is te wijten aan de productie van ketonische lichamen en weerspiegelt dus het succes van het dieet. Hij kan worden verholpen met Exova® tabletten
- Diarree: treedt zeer zelden op, nl. in het geval van microbiële woekering. Het dieet moet dan worden stopgezet
- Constipatie: dit wijst erop dat het de ingewanden ontbreekt aan vezels. Men moet dan meer water drinken, waardoor de vezels gaan zwellen
- Orthostatische hypotensie: deze is te wijten aan een vermindering van het volume intravasculaire vloeistof. Men moet dan meer zout innemen
- Haarverlies: zeer zelden en sowieso van voorbijgaande aard. Het is aanbevolen om extra zink in te nemen
- Nachtelijke krampen en spierzwakte: deze zijn te wijten aan een te kleine dosis kalium. Ze verdwijnen door het innemen van Kalium Durette®
- Hoofdpijn: kunnen gedurende de eerste dagen van het dieet voorkomen bij 10% van de patiënten. Ze kunnen worden behandeld met pijnstillers
- Verstoring van de maandstonden: dit kan optreden bij het begin van het dieet, doordat de oestrogenen gedeeltelijk gesynthetiseerd worden door de adipocyten (bij het begin van het dieet verplicht de afname van lichaamsvet het organisme tot aanpassing)
- Allergie voor melk- of eiproteïnen: dit komt slechts in zeldzame gevallen voor
__________ STAPPEN __________


De vier stappen van de methode:
Eerste stap: het actieve proteïnedieet
  Deze stap stemt overeen met het losbarsten van de afbrekende stofwisseling van de triglyceriden (afbraak van het lichaamsvet), die uitgelokt wordt door het vasten. Het is gedurende deze stap dat de ketonische lichamen aan het organisme een groot deel van zijn energievoorraad leveren.

Tweede stap: het selectieve proteïnedieet
  Geleidelijke herinvoering van trage suikers (brood, pasta, rijst, aardappelen)

Derde stap: de stabilisatie
  Dit is de belangrijkste fase, zonder dewelke een nieuwe gewichtstoename niet kan worden vermeden.

Vierde stap: het voedingsevenwicht
  Om gezonde en evenwichtige gewoonten terug te vinden.
__________ RESULTATEN __________


- Snel gewichtsverlies: 3 à 4,5 kilogram in de eerste week; 2 kilogram per week eens men op kruissnelheid zit
- Opheffing van de insuline-resistentie, met een glykemie die zich binnen de week normaliseert
- Snelle vermindering van de totale cholesterol met 5 à 25%, die leidt tot een parallelle vermindering van de LDL-cholesterol (slechte cholesterol) en een vermindering van de triglyceriden met 15 à 50%
- Vermindering van de arteriële bloeddruk met 8 à 13% bij zwaarlijvige patiënten met een te hoge bloeddruk
- Afname van apnee en snurken
__________ BESLUIT __________


Het is een grote uitdaging om zijn gezonde lichaamsgewicht te behouden. Noch de therapie van het voedingsgedrag, noch restrictieve diëten slagen erin.

 

Laten we, ten slotte, niet uit het oog verliezen dat zwaarlijvigheid een chronische ziekte is, die dan ook een chronische behandeling vereist.

Het behoud van het gezonde lichaamsgewicht, zelfs bij een erfelijke voorbestemdheid, is enkel mogelijk door de combinatie van een verhoogd energieverbruik met een opvolging van het gedrag en een beperking van de calorie-opname (wat hier wordt verkregen door het gesplitste hyperproteïne-dieet). Lichaamsbeweging wordt gezien als de beste waarborg om op lange termijn een stabiel lichaamsgewicht te hebben.
   Wenst u informatie die uw specifiek geval aanbelangt?
Kom dan op consultatie bij ons.


Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken