Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken

|  Français  |  English  |


Inleiding

Methode

 De Mini-lift
_________

Operatie glad gelaat!
__________ INLEIDING __________


De mini-lift, een ingreep waarbij het gezicht en de hals samen worden behandeld, geeft het gelaat een jongere, scherpere aanblik.

In de esthetische chirurgie zijn de schijnbare leeftijd en de veroudering van de huid belangrijker dan de reële leeftijd. Hoe vroeger de ingreep wordt uitgevoerd, hoe beter het resultaat en hoe langer het standhoudt (gemiddeld 10 jaar). Anderzijds heeft men zelden voor de 35-40 jaar een mini-lift nodig.

__________ METHODE __________


De operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, gesteund door een kalmeermiddel dat door de anesthesist wordt toegediend. Ze duurt ongeveer drie uur en vereist geen opname in het ziekenhuis.


De ovaal van het gezicht wordt in de volgende stappen geherstructureerd :
- verplaatsing van het vet van de jukbeenderen
- verkleining van de neus-kin rimpel
- verwijdering van de hangwangen
- verwijdering van de dubbele kin
- restauratie van de hoek tussen hals en kin
- verzachting van de horizontale halsrimpels.

Bij een mini-lift wordt niet aan het bovenste derde van het gezicht en aan de omtrek van de mond geraakt; deze zones kunnen op andere manieren worden behandeld.

De herschikking van de huid en de onderliggende weefsels gebeurt op een natuurlijke manier boven- en achteraan, met restauratie van de volumes en zonder teveel tractie uit te oefenen. De gelaatsuitdrukking wordt dus niet gewijzigd.

De insnijding volgt nauwkeurig de omtrek van de oorschelp, zodat ze nauwelijks zichtbaar is.

Gedurende 24 uren wordt een drukverband aangelegd. In theorie zijn kleine bloedstortingen en een lichte zwelling mogelijk maar normaal blijven ze achterwege. In dat geval kan men vanaf de tweede dag weer een volkomen normaal sociaal leven leiden.

Om het resultaat zo lang mogelijk te doen duren, is het aanbevolen om gewichtsvariaties te voorkomen en geen misbruik te maken van alcohol en tabak. Toch zijn het vooral genetische factoren die de doorslag geven.

Wenst u informatie die uw specifiek geval aanbelangt?
Kom dan op consultatie bij ons
.


Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken