Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken

|  Franšais  |  English  |
Botuline toxine: de ideale behandeling van gelaatsuitdrukkingsrimpels
________________________________________________

De uitdrukking, ja. De rimpels, nee!
__________ INLEIDING __________
Rimpels worden veroorzaakt door een combinatie van de leeftijd, van de schade veroorzaakt door de zon en het roken, van het overgewicht. Ze zijn echter vooral het gevolg van herhaalde spiersamentrekkingen op dezelfde plaats. Ze zijn dus het gevolg van gelaatsuitdrukkingen. Botuline toxine verslapt de spieren, wat bijdraagt tot het verdwijnen van de rimpels.

  Na de injecties zijn er geen bijwerkingen zichtbaar, waardoor u uw sociaal en professioneel leven zonder onderbreking kunt verder zetten.
Het gaat niet om een paralysie, maar enkel om een vermindering van de spierkracht, wat een volkomen natuurlijk resultaat garandeert.
De inspuitingen, die heel envoudig zijn voor een ervaren geneesheer, zijn volstrekt onschadelijk en vergen geen verdoving.    
__________ GESCHIEDENIS __________

Botuline toxine wordt gecommercialiseerd sinds 1977, voor spasmen van de oogleden, bepaalde gezichtsproblemen en krampachtige torticollis. Er zijn reeds miljoenen mensen over de hele wereld mee behandeld, in bepaalde gevallen van de volgende aandoeningen: spasmen van de oogleden, gezichtsproblemen, krampachtige torticollis, spasmen van de laryngaalspieren, schrijverskramp, bevingen en tics, multiple sclerose, encefalopathie, de toestand na sommige hersenbloedingen, letsels van het ruggemerg, zenuwverlammingen, gezichtsspasmen, slikproblemen, spraakproblemen, urineblaasspasmen, enz...
  In 1988 merkte een oogarts uit Vancouver dat de injecties met botuline toxine die hij toediende bij zijn patiënten met ooglidspasmen ook hun rimpels deden verdwijnen. Haar echtgenoot, dermatoloog Alistair Carruthers, deed toen diepgaand onderzoek die bevestigden dat botuline toxine erg doeltreffend kon zijn bij esthetische aandoeningen.
__________ TECHNIEK __________


Wat zijn gelaatsuitdrukkingsrimpels ?

Rimpels in de bovenste gelaatshelft worden veroorzaakt door de interactie tussen de huid en de onderliggende spieren. Deze rimpels komen tevoorschijn telkens wanneer men lacht of wanneer men het voorhoofd fronst, wanneer men boos is, of wanneer men de wenkbrauwen optrekt.  

Na verloop van tijd blijven deze rimpels zichtbaar, ook in rusttoestand. Het gelaat lijkt dan voorgoed getekend.

  Voor dit soort probleem bestaat er nochtans een snelle en gemakkelijke oplossing: injecties met botuline toxine.
Wat is botuline toxine ?

Botuline toxine (type A) is een geneesmiddel dat wordt gemaakt van de botulisme-bacterie.  

Botuline toxine bevat niet de bacterie, maar enkel de toxine. (In tegenstelling tot de ziekte 'botulisme' die wordt veroorzaakt door een massaal opnemen van de bacterie, met name bij bepaalde voedselvergiftigingen).


Hoe werkt botuline toxine ?

Botuline toxine blokkeert de neuro-musculaire uiteinden, in de zone waar het geïnjecteerd wordt (de neuro-musculaire uiteinden vormen de verbinding tussen de zenuw en de spier; ze maken de samentrekking van de spier mogelijk).   Door deze uiteinden te blokkeren, brengt het botuline toxine de spier in rust. Hierdoor wordt het samentrekkingsvermogen van de spier verminderd.
Welke resultaten mag men verwachten ?

De eerste resultaten komen reeds tevoorschijn rond de tweede dag. De volledige resultaten verschijnen na tien dagen. Ze zullen verschillende maanden behouden blijven, waarna ze geleidelijk aan verdwijnen van de vierde tot de zevende maand. Na afloop van deze periode kan de behandeling worden herhaald.  

De huid wordt gladder, het gelaat ziet er meer ontspannen uit. Dit draagt bij tot een jonger uiterlijk en, in ieder geval, tot een minder getekend gelaat. Dankzij de uitzonderlijk precieze werking van botuline toxine, wordt de normale gelaatsuitdrukking niet veranderd. De vorm van het gelaat verandert niet en het gelaat ziet er niet verstard uit, zoals dat bij sommige liftings wel het geval is.

Sommige behandelingen kunnen het effect van botuline toxine potentiëren

Antibiotica op basis van aminoglycosiden (inspuitingen met Streptomycine , Tobramycine et Garamycine ), penicillamine, kinine en calciumkanaalblokkeerders (Calan, Cardizem, Dilacor, Norvasc, Procardia, Verelan).
Indien U met een van deze geneesmiddelen wordt behandeld, gelieve dit te melden.
 
Veiligheid?

In vergelijking met aandere medische specialisaties, wordt botuline toxine hier slechts in zeer beperkte maten gebruikt .
Zijn werking is gebaseerd op blokering van de zenuwuiteinden door contact met de spieren van de zone in de welke het ingespoten werd.
 

  


__________ NEVENEFFKTEN __________

Loopt het lichaam gevaar ?

Met uitzondering van zijn werking op de spieren, heeft de botuline toxine geen aandere werking, en is niet toxisch voor het lichaam.

Zijn er bijwerkingen ?

Na de inspuitingen zijn er geen bijwerkingen waarneembaar (onderhuidse bloeduitstortingen zijn zeer zeldzaam, behalve bij het innemen van aspirine gedurende enkele dagen voorafgaand aan de inspuitingen).

 

Er zijn ook gevallen beschreven waarbij de wenkbrauwen of de wimpers uitvielen. Dit is van voorbijgaande aard en doet zich enkel voor wanneer de inspuiting te dicht bij de wenkbrauw gebeurt.

Zeer uitzonderlijke nevenwerkingen zijn ook beschreven: allergische reacties met huiduitslag of jeuk, hartritmestoornissen, en glaucoom (bij de behandeling van ooglidspasmen)
Zijn er tegenindicaties voor botuline toxine ?

Uit veiligheid: zwangerschap, borstvoeding en neuro-musculaire ziekten (myasthenie).

__________ INDICATIES __________

Wat zijn de belangrijkste aandoeningen waarbij botuline toxine
aangewezen is ?

Verticale rimpels op het voorhoofd

Verticale rimpels tussen de wenkbrauwen zijn het gevolg van sterke spieren. Het herhaaldelijk fronsen van de wenkbrauwen leidt tot diepe, blijvende rimpels. Dankzij het
inhiberen van deze hyperactieve spieren krijgt men een meer ontspannen en serene gelaatsuitdrukking.
Kraaienpootjes

Ze worden veroorzaakt door te glimlachen. Vertrekkend van de buitenste ooghoeken, kunnen ze soms zodanig uitgesproken worden dat hun 'sympathiek' aspect verloren gaat.
Dankzij een kleine doses botuline toxine verdwijnt dit onesthetisch verschijnsel, terwijl de glimlach toch behouden blijft.
Horizontale rimpels op het voorhoofd

Deze rimpels zijn zonder twijfel de aandoening waarvoor botuline toxine het meest aangewezen is.
Dankzij botuline toxine wordt de huid van het voorhoofd opnieuw zo glad als ze ooit was.
Rimpels onderaan het gelaat en in de hals

Botuline toxine kan worden gebruikt om sommige verticalen plooien in de hals te verminderen.


Andere indicaties voor de onderste helft van het gezicht zijn te onderzoeken afhankelijk
van ieder geval: sommige plooien van de neus, van de kin, van de kanten van de mond, etc.
__________ FOTO'S __________

Zelfs als veel foto's van resultaten getoond worden op veel websites, de orde van geneesheren in BelgiŰ verplicht ons die niet meer te laten zien, reden waarom u er hier geen kunt bekijken. Daarentegen, tijdens de consultatie zult u veel foto's kunnen bekijken om u een idee te geven van de kwaliteit van ons werk.Wenst u informatie die uw specifiek geval aanbelangt?
Kom dan op consultatie bij ons.

Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken